Voor alle leden: Om onze leden administratie bij te werken vragen wij elk lid zich te registreren via deze link

Activiteiten

Sociaal-culturele activiteiten

Op sociaal-cultureel vlak worden/zullen door Moskee Essalaam de volgende activiteiten uitgevoerd:

Rondleidingen en open dagen
Meerdere malen per jaar zal Moskee Essalaam rondleidingen organiseren voor de buurtbewoners.

Feestdagen
Viering van (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest.

 

Sportieve activiteiten

Op het gebied van sport worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Toernooien

Verdeeld over het jaar organiseert Moskee Essalaam samen met andere stichtingen voetbaltoernooien.

Maatschappelijke activiteiten

Om bij te dragen aan de samenleving organiseert Moskee Essalaam de volgende activiteiten:

Sociale controle
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit. De imam (o.a. middels de vrijdagpreken) die hier een brugfunctie vanuit de islam en het bestuur in vervult, richting de leden. De leden dragen dit op hun beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk.

Klankbordgroep
Om beleidsmakers bij diverse (overheids)-instellingen te helpen, zullen we deelnemen in de klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van onze moskee liggen.

Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt Moskee Essalaam o.a. samen met de gemeente, scholen, andere (maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en Turkse verenigingen). Moskee Essalaam zit ook in de bondgenotenoverleg van de wijk.

Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseert Moskee Essalaam bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo hebben wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij werden telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen. De volgende thema´s zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en opvoeding, huisvesting, overheidsbeleid rond minderheden, rechtshulp, bibliotheek etc.